สีกันไฟ สีทนไฟ Fire Proof Coating

มาตราฐาน ASTM E119 และมีวุฒิวิศวกรรับรอง

          

     

  
ชิ้นงานก่อนทดสอบ
ชิ้นงานหลังทดสอบ

NEOCOAT INTUMESCENT มี 2 ประเภท

1.แบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (NEOCOAT-W)

2.แบบใช้โซเว้นต์เป็นตัวทำละลาย (NEOCOAT-S)

NEOCOAT INTUMESCENT ใช้สำหรับพ่นหรือทาโครงสร้าง
เหล็กของอาคารโรงงาน คลังสินค้า โรงพยาบาล และอาคาร
ทั่วไปเพื่อป้องกันและชลอการวิบัติของโครงสร้างอาคาร
เมื่อเกิดอัคคีภัย สารที่เป็นฉนวนกันไฟจะพองตัวเป็นโฟม
กั้นระหว่างผิวโครงสร้างกับเปลวไฟ ชลอความร้อนเข้าสู่
โครงสร้างได้ช้าและน้อยลง ซึ่งโครงสร้างจะเสียความแข็ง
แรงลงเมื่อได้รับอุณหภูมิสูง 550 องศาเซลเซียส
ด้วยคุณสมบัติิของโฟมนี้ ทำให้ชลอความร้อนได้
จึงทำให้โครงสร้างปลอดภัย มีเวลาหลีกหนีหรือระงับ
ดับเพลิงภายในช่วงเวลากว่า 2 ชั่วโมง


กฎหมายกันไฟ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6, ฉบับที่ 48, ฉบับที่ 60  
  
 

สนใจติดต่อ                                          

บริษัท สมาร์ทเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลแท้นส์ จำกัด
109/19 หมู่10 ซอยสำนักสงฆ์ ถนนนวมินทร์แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230


Tel.  02-5191622
       084-1607472
       087-9855579
Fax. 02-9448760

Email: chanatiplim@gmail.com


ี่แผนที่